ประกาศรับสมัครงาน


1. กรุณาคลิกเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการสมัคร (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
2. กรุณาคลิกปุ่ม “กรอกใบสมัคร” (อยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์)

เลือก ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มรับสมัคร ปิดรับสมัคร

(ระบบ POOL) เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

(ระบบ POOL) เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 วุฒิปริญญาโท

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

(ระบบ POOL) เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาตรี

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562

(ระบบ POOL) เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา P7 วุฒิปริญญาโท

รายละเอียด 01/05/2562 31/05/2562