ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


ใบประกาศ รายละเอียด เริ่มประกาศ สิ้นสุดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันภาษา อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด 28/11/2562 17/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/12/2562 20/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด 11/12/2562 20/12/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด 11/12/2562 23/12/2562